همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان

سردفتر: کیوان عمادی

همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان

در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ توسط معاونت منابع انسانی دادگستری استان البرز-دانشگاه خوارزمی-کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز-کانون امور و کلا قوه قضائیه استان البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج-دانشگاه خوارزمی پردیس کرج برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
حوزه های تحت پوشش:حقوق
برگزار کننده: معاونت منابع انسانی دادگستری استان البرز-دانشگاه خوارزمی-کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز-کانون امور و کلا قوه قضائیه استان البرز
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: کرج-دانشگاه خوارزمی پردیس کرج

اهداف همایش:

۱. دانش افزایی عموم اشخاص جامعه در زمینه پیش‌فروش آپارتمان و قوانین مرتبط با آن و همچنین حل ابهامات موجود
۲. ساماندهی و نظام‌مند کردن بحث پیش‌فروش آپارتمان‌ها با تقویت چرخه‌ی مدیریت دانش به منظور هم‌افزایی علمی
۳. تقویت ارتباط دانشگاه و نیازهای جامعه در زمینه‌ی پیش‌فروش ساختمان‌ها
۴. مطالعه‌ی تطبیقی موضوع پیش فروش آپارتمان در کشورهای مختلف جهت دستیابی به الگویی اجرایی و مناسب.

محورهای همایش:

ماهیت شناسی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان:
– ماهیت حقوقی قراردادهای پیش‌فروش ساختمان با تکیه بر مبانی فقهی و تحولات اخیر قانون‌گذاری
– شرایط، آثار و احکام قرارداد پیش‌فروش ساختمان
– قواعد فسخ قراردادهای پیش‌فروش و مبنای حق فسخ این قراردادها (موضوع ماده ۷ قانون پیش‌فروش ساختمان)
– مغایرت‌ با قواعد بیع در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان (موضوع ماده ۱۴ و ۱۸ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی)
– تصرف عدوانی در مالکیت‌های ناشی از پیش‌فروش ساختمان‌
– رهن و پیش‌فروش‌
– قانون پیش‌فروش و شرایط عمومی پیمان (ضمانت اجرای عدم رعایت ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان)


 -2 تعهدات طرفین، تشریفات قانونی و ضمانت‌اجراهای مندرج در قانون پیش‌فروش ساختمان:
– تعهدات سازنده و مالک در صورت سکوت طرفین 
– تعهدات پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده بر اساس قانون پیش‌فروش و انطباق آن با قانون
– مسئولیت مدنی مالک و سازنده در قراردادهای مشارکت و ساخت
– پرداخت دین دیگری – دستگاه‌های اجرایی مانند شهرداری در جرایم و عوارض (موضوع ماده ۱۴ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی)
– بررسی موارد عدم انجام تعهدات قراردادی خارج از اراده‌ی طرفین و شمولیت آن نسبت به مشکلات قضایی ملک
– ضمانت اجرای تعهدات طرفین در قرارداد پیش‌فروش ساختمان
– ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات حقوق قانون پیش‌فروش ساختمان
– شناسایی تشریفات و الزامات حقوقی قانون پیش‌فروش ساختمان
– امکان سنجی جمع ضمانت‌اجراهای نقض قرارداد (خسارت و حق فسخ) به صورت توآمان (موضوع ماده ۸ قانون پیش‌فروش ساختمان)
– وجه التزام اجحاف‌آمیز و امکان تعدیل آن در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان (موضوع بند ۴ ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان)
– ثبت واحد‌های پیش‌فروش شده، اعتبار یا عدم اعتبار قراردادهای عادی (دلالت نهی بر فساد) (موضوع ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی)
– جرایم مطرح در قانون پیش‌فروش ساختمان و متروک ماندن آنها (موضوع ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان)
– الزام به انجام تعهد قسیم جبران خسارت
– اصل همبستگی تعهدات و حق حبس در قانون پیش‌فروش (اجازه‌ی نقض تعهد) (موضوع ماده ۱۱ و ۱۳ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی)
– نحو‌ه‌ی جبران کسری و افزایش متراژ (قیمت مبیع به نرخ قرارداد – به نرخ روز یا ثمن به نرخ روز) (موضوع ماده ۷ قانون پیش‌فروش ساختمان)
– قواعد توقیف در پیش‌فروش (موضوع ماده ۱۵ قانون پیش‌فروش ساختمان)


3- حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان:
– شیوه‌های حل اختلاف طرفین قراردادهای پیش‌فروش ساختمان و قراردادهای مشارکت
– جایگاه داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان
– مفهوم و ماهیت شرط داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان

منبع: https://www.civilica.com/Calendar-NCFSC01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86.html