دفتر اسناد رسمی۱۰۲۷ تهران یک نهاد مدنی و خصوصی متخصص برای تنظیم عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد می باشد و بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط اجرای قانون و تنظیم اسناد بین شهروندان است و تلاش در امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌ دارد . تنظیم دقیق اسناد و کمک به تأمین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات ازاهم اهداف جامعه حقوقی ودفاتر اسناد رسمی می باشد. این دفتر ضمن عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی، ثبت نقل و انتقالات و تعهدات، مشاوره در زمينه اسناد را در حيطه مسئوليت نیز انجام می‌دهد. تنظیم روابط مالی مردم و رعایت حقوق قانونی آنان در قراردادهای خصوصی و بهره‌مندی آنان از مزایای قانونی معاملات سالم و حفظ مواردی از قبیل حق بهره‌مندی از مالکیت خصوصی از وظايف اصلی دفاتر اسناد رسمی می باشد.

تنظیم و ثبت سایر اسناد رسمی


– تنظيم و ثبت ساير اسناد رسمی از جمله قرارداد خصوصی، وکالتنامه، اقرارنامه، تعهدنامه، وصيت نامه، رضايت نامه و غيره

درخواست سند تک برگی (کاداستری)
سایر خدمات

– گواهي امضاء اسناد برابر قوانين مربوطه 
– اقدام به کپي/ رونوشت برابر اصل اسناد و مدارک ابرازی 

تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال منقول

اموال منقول شامل انواع خودروی سبک و سنگين،موتورسيکلت، ماشينهای راهسازی و کشاورزی، ماشينهای چاپ و غيره است. مدارک لازم جهت تنظيم سند خودرو:
– شناسنامه مالکيت خودرو (برگ سبز)
– برگ کمپاني يا بنچاق
– مفاصا حساب عوارض ساليانه
– بيمه نامه و کارت سوخت
– شناسنامه و کارت ملی طرفين معامله

تنظيم و ثبت اسناد معاملات اموال غيرمنقول

مدارک لازم جهت تنظیم سند قطعی غیر منقول املاک:
– اصل شناسنامه و کارت ملی متعاملين
– اصل سند مالکيت و بنچاق
– اصل صورت مجلس تفکيکی (در صورت مجزا نبودن سند ششدانگ مورد معامله)
– اصل گواهي پايان کار ساختمان يا عدم خلاف
– اصل مفاصا حساب نوسازی سال جاری – اصل آخرين قبوض مصرفی آب، برق، گاز
– پاسخ تمامی استعلامهای مربوطه
– اصل گواهی حصر وراثت و واريز ماليات بر ارث (املاک موروثی)
– اصل قيم نامه و گواهينامه اداره سرپرستی (در صورت لزوم)
– اصل وکالتنامه (در صورت عدم حضور هريک از متعاملين)
– اصل روزنامه رسمی شرکت و آگهی آخرين تغييرات و مهر شرکت هنگام امضاء اسناد (اشخاص حقوقی)
– در صورت بي سواد بودن متعاملين، همراهی فردی باسواد با کارت ملی
– حضور همزمان کليه متعاملين هنگام امضای سند

آخرین اخبار

کاداستر چیست؟

کاداستر، سامانه ای است که حدود جغرافیایی اراضی و املاک را به مالکیت آن‌ها متصل می‌کند و ابزار مهمی برای پیشرفت کشورها محسوب می‌شود. اما این سامانه در ایران به[…]

Read more

راهکار اطلاع از اصالت و مجعول نبودن سند رسمی :

۱. ورود به سایت سازمان ثبت اسناد به نشانی WWW.SSAA.IR ۲. انتخاب گزینه (( تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی )) از قسمت «خدمات الکترونیکی» ۳. وارد کردن شناسه[…]

Read more

همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان

در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ توسط معاونت منابع انسانی دادگستری استان البرز-دانشگاه خوارزمی-کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز-کانون امور و کلا قوه قضائیه استان البرز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج-دانشگاه[…]

Read more

فرم ها

مفقودی شناسنامه

دانلود

اشتشهادیه سند المثنی

دانلود

استشهادیه-طبقه۲

دانلود

استشهادیه-طبقه۱

دانلود