اطلاعيه كانون درخصوص پيگيري اجراي قانون پيش فروش ساختمان.

سردفتر: کیوان عمادی

اطلاعيه كانون درخصوص پيگيري اجراي قانون پيش فروش ساختمان.

با عنايت به تشكيل جلسه مشترك درخصوص پيگيري اجراي قانون پيش فروش ساختمان در محل معاونت محترم اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان تهران در مورخ 97/9/6 و تاكيد نمايندگان كانون و رئيس محترم بازرسي اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران بر فراهم شدن امكان تنظيم سند پيش فروش ساختمان در مواردي كه مدارك لازمه ازجمله شناسنامه فني واحد مورد پيش فروش ارائه مي‌گردد و همچنين ممنوعيت تنظيم سند پيش فروش به صورت عادي توسط اشخاص يا مشاورين املاك، خواهشمند است همكاران گرامي در صورت درخواست متقاضيان، ‌نسبت به تنظيم اسناد پيش فروش اقدام نمايند و همچنين در صورت مراجعه بازرسين قوه قضاييه، ‌مراتب مهيا بودن امكان تنظيم سند پيش فروش اعلام گردد.