اطلاعيه مهم شوراي عالي كانون‌ها و جوامع سردفتري كشور درخصوص پيگيري اخذ اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمي.

سردفتر: کیوان عمادی

اطلاعيه مهم شوراي عالي كانون‌ها و جوامع سردفتري كشور درخصوص پيگيري اخذ اثر انگشت سران دفاتر اسناد رسمي.

پيرو اطلاعيه قبلي شوراي عالي سردفتري،‌به اطلاع همكاران محترم در سراسر كشور مي‌رساند،جلسه مجمع عمومي كانون‌ها و جوامع سردفتري به منظور پيگيري موضوع اخذ اثر انگشت سران دفاتر، صبح و بعدازظهر روز سه‌شنبه 97/9/6 در محل كانون تهران برگزار و جوانب و تبعات موضوع مورد بحث، بررسي و تبادل‌نظر قرار گرفت و راهكارهاي اجرايي در مواجهه با اين امر ارايه شد.

مجمع جهت انتقال نقطه نظرات خود تصميم به ديدار با رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور داشت كه به دليل كسالت و بيماري ايشان، امكان اين ديدار ميسور نگرديد، لذا مقرر شد اعضاء مجمع تا تشكيل جلسه ديدار با رياست محترم سازمان و تعيين تكليف نهايي در تهران اقامت داشته باشند.

علي ايحال باتوجه به حضور اعضاء مجمع به منظور تعيين تكليف قطعي و نهائي از همكاران تقاضا دارد كماكان از مراجعه به واحدهاي ثبتي جهت اسكن اثر انگشت خودداري نمايند، همچنين با عنايت به تاكيدات رياست معظم قوه قضاييه دائر بر عدم تجمع كه ممكن است مورد سوء استفاده دشمنان نظام قرار گيرد، همكاران محترم از برگزاري هرگونه تجمع تا مشخص شدن نتيجه ديدار با رياست سازمان خودداري فرمايند.

شوراي عالي كانون ها و جوامع سردفتري كشور

Leave a Reply