تنظیم و ثبت سایر اسناد رسمی

گواهي امضاء اسناد برابر قوانين مربوطه
اقدام به کپي/ رونوشت برابر اصل اسناد و مدارک ابرازي
تنظيم و ثبت ساير اسناد رسمي از جمله کليه قراردادهاي خصوصي، وکالتنامه ها، اقرارنامه ها، تعهدنامه ها، وصيت نامه ها، رضايت نامه ها و غيره

تنظیم و ثبت اسناد معاملات اموال منقول

اموال منقول شامل انواع خودروي سبک و سنگين، موتورسيکلت، ماشينهاي راهسازي و کشاورزي، ماشينهاي چاپ و غيره بوده و مدارک لازم جهت تنظيم سند به شرح زير ميباشد:

شناسنامه مالکيت خودرو (برگ سبز)
برگ کمپاني يا بنچاق
مفاصا حساب عوارض ساليانه
بيمه نامه و کارت سوخت
شناسنامه و کارت ملي طرفين معامله

تنظيم و ثبت اسناد معاملات اموال غيرمنقول

اموال غيرمنقول و املاک شامل زمين، آپارتمان، ويلا و مستغلات بوده و مدارک لازم جهت تنظيم سند قطعي به شرح زير ميباشد:

اصل شناسنامه و کارت ملي متعاملين (خريدار و فروشنده)
اصل سند مالکيت و بنچاق خريداري پلاک ثبتي مورد معامله
اصل صورت مجلس تفکيکي (در صورت مجزا نبودن سند ششدانگ مورد معامله)
اصل گواهي پايان کار ساختمان يا عدم خلاف
اصل مفاصا حساب نوسازي سال جاري
اصل آخرين قبوض مصرفي آب، برق، گاز (اشتراکي)، برق (اختصاصي) و تلفن
پاسخ تمامي استعلامهاي مربوطه از مراجع ذيربط
اصل گواهي حصر وراثت (در صورت ورثه بودن يکي از متعاملين)
اصل گواهي واريز ماليات بر ارث (در مورد املاک ورثه اي)
اصل قيم نامه و گواهينامه اداره سرپرستي (در صورت لزوم)
اصل وکالتنامه (در صورت عدم حضور هريک از متعاملين)
اصل اساسنامه و روزنامه رسمي شرکت و آگهي آخرين تغييرات (اشخاص حقوقي)
همراه داشتن مهر شرکت هنگام امضاي سند (اشخاص حقوقي)
در صورت بي سواد بودن متعاملين، همراه بودن يک نفر باسواد با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملي، الزامي است
حضور همزمان کليه متعاملين هنگام امضاي سند الزامي ميباشد.

درباره ما

دفتر اسناد رسمی1027 تهران یک نهاد مدنی و خصوصي متخصص برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد مي باشد و بعنوان یک مرکز حقوقی و مدنی رابط قانون و شهروندان ، تلاش در تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه‌ دارد . تنظیم دقیق اسناد و کمک به تأمین بهداشت حقوقی جامعه، از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارائیهای خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات ازاهم اهداف اين دفتر مي باشد .
ين دفتر ضمن عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی ثبت نقل و انتقالات و تعهدات ، مشاوره در زمينه اسناد را در حيطه مسئوليت نیز انجام می‌دهند.
نظیم روابط مالی مردم و رعایت حقوق قانونی آنان در قراردادهای خصوصی و بهره‌مندی آنان از مزایای قانونی معاملات سالم و حفظ مواردی از قبیل حق بهره‌مندی از مالکیت خصوصی از وظايف اصلي دفتر اسناد رسمي مي باشد .

قوانین و مقررات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

توضیحات

آخرین اخبار

اطلاعيه كانون درخصوص پيگيري اجراي قانون پيش فروش ساختمان.

با عنايت به تشكيل جلسه مشترك درخصوص پيگيري اجراي قانون پيش فروش ساختمان در محل معاونت محترم اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان تهران در مورخ 97/9/6[…]

Read more

رئیس کل دادگستری البرز مطرح کرد:ضرورت اجرای طرح امضای الکترونیکی برای مقابله با جعل اسناد

رئیس کل دادگستری البرز گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای پیش برود که افراد جامعه وقتی به سن تکلیف می‌رسند به داشتن امضای الکترونیک ملزم شوند چون اجرای این طرح به[…]

Read more

فرم ها

مفقودی شناسنامه

دانلود

اشتشهادیه سند المثنی

دانلود

استشهادیه-طبقه۲

دانلود

استشهادیه-طبقه۱

دانلود